coneixp

 

 

Projecte de simbiosi industrial a BARBERÀ DEL VALLÈS,
SABADELL I SANT QUIRZE DEL VALLÈS.

Iniciat al 2014 pels ajuntaments de Barberà del Vallès i Sabadell, amb la incorporació de Sant Quirze del Vallès al 2016, aquest projecte pretén realitzar prospeccions empresarials per cercar oportunitats de simbiosi industrial entre les empreses, així com assessorament tècnic especialitzat.
L’administració assoleix una participació directa i col·laborativa amb les empreses, a través de tallers i trobades entre els diferents agents, potenciant el paper de les associacions empresarials dels municipis.

Projecte d’economia circular per a LES EMPRESES INDUSTRIALS DE  TERRASSA.

L’Ajuntament de Terrassa organitza i coordina un programa d’assessorament gratuït i la realització de cinc projectes d’economia circular (escollits per les empreses participants en el projecte), amb la finalitat de reduir costos, aprofitar al màxim els recursos disponibles i facilitar la interacció entre elles. Els projectes sorgits fan referència a col·laboracions respecte a informació, formació, gestions de serveis, espais, tractament de residus i compra agregada d’energia.
Les accions s’emmarquen dins el Projecte Estratègic d’Economia Circular i Simbiosi Industrial de Terrassa per tal de fomentar la competitivitat i reduir l’impacte ambiental de la indústria terrassenca.

Projecte RECOOPEREM: DISTRIBUCIÓ I APROFITAMENT DE MENJARS.            

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental col·laboren en el desenvolupament del projecte “RECOOPEREM: Cuina per compartir“, que consisteix en la recollida de l’excedent d’àpats preparats i productes de primera necessitat de les empreses de restauració i alimentació del territori, en especial menjadors escolar, i la seva posterior distribució a famílies de la comarca que tenen necessitats socials concretes a través dels bancs d’aliments.

Actualment, després de dos cursos en marxa hi participen un total de 24 escoles de 9 municipis de la comarca, a més a més de diferents empreses de restauració i entitats del 3er sector.

Projecte “Boscos del Vallès”. SERVEI PÚBLIC COMARCAL DE BIOMASSA FORESTAL.

El 2013 neix, per mandat del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses, el “Projecte Boscos del Vallès” que amb un enfocament innovador aborda la prevenció d’incendis forestals als boscos comarcals i obre l’oportunitat d’implantar una nova línia de treball, centrada en la valorització i mobilització de la biomassa forestal per disminuir la combustibilitat dels boscos i produir energia calorífica renovable de baixa emissió de carboni.

que-fan-empreses

ricohEstratègia de negoci “circular”: REMANUFACTURA. L’empresa de fotocopiadores RICOH recupera les seves màquines velles de rènting, les desmunta en instal·lacions especialment creades per això recuperant els components reutilitzables que condiciona per tornar a usar-los en noves màquines que venen amb les mateixes garanties que les noves però un 20% més barates. D’aquesta manera s’han fidelitzat clients i s’han aconseguit de nous atrets pel valor ambiental afegit.

logo_axm_esEstratègia de negoci “circular”: SERVEI X PRODUCTE. Aquesta empresa de la Mútua de Terrassa, ofereix un servei integral de teixits quirúrgics reutilitzables; entrega el producte i després el recull i prepara per a la seva reutilització.
Per garantir la reutilització, s’ofereix el producte com un servei amb la qual cosa es facilita, a més, la traçabilitat del producte necessari per temes de seguretat i de garantia.

provitalEstratègia de negoci “circular”: EFICIÈNCIA EN L’ÚS DELS RECURSOS.
ProvitalGroup és un proveïdor de principis actius d’origen vegetal per a les indústries de cosmètica, veterinària i de detergents. Desenvolupen productes sostenibles, ecològics, practiquen compra responsable
a preu just, utilitzen dissolvents i conservants sostenibles, proporcionen informació toxicològica detallada i posen al mercat productes eco-certificats. Han posat darrerament en marxa processos de millora ambiental aconseguint estalvis econòmics importants i millores en la sostenibilitat global dels processos productius, incloent-hi la valorització dels seus residus.