La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Indicacions tècniques per a introduir criteris ambientals en els productes i per l’obtenció d’etiquetes i distintius ambientals pels productes.

Elaboració de Declaració Ambiental de Producte
Elaboració de Declaració Ambiental de Producte

Per tal de realitzar una DAP, cal elaborar un estudi d’Anàlisi de Cicle de Vida seguint les regles fixades per les Regles de Categoria de Producte, existents per a diferents tipologies de producte.

Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya
Obtenció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya

El Distintiu és un sistema per identificar aquells productes i serveis que reuneixen determinades característiques que els fa més respectuosos amb el medi ambient.

Obtenció de l’etiqueta ecològica europea Ecolabel
Obtenció de l’etiqueta ecològica europea Ecolabel

L’etiqueta Europea està dividida per categories de producte o servei: productes cosmètics, tèxtils, pintures, mobiliari, etc.

Servitització (oferta de sistemes producte-servei)
Servitització (oferta de sistemes producte-servei)

El procés de servitització requereix que les empreses canviïn o adaptin l’enfoc del seu negoci, passant de ser una organització tradicional i orientada al producte a una organització renovada enfocada als serveis.

Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes (2)
Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes (2)

Per tal de millorar l’eficiència logística es recomana treballar sota la metodologia del disseny vertical.

Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes
Incorporació de criteris ambientals en els envasos i embalatges de productes

Per tal d’introduir criteris ambientals en el disseny i desenvolupament del nostres envasos i embalatges es recomana fer un estudi per determinar l’impacte ambiental de les fases d’extracció de matèries primeres, transformació de les mateixes [...]