La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

A partir de l’anàlisi dels Critical Raw Materials (CRM) continguts als RAEEs a valoritzar, se seleccionaran les cepes microbianes més adequades per al rentat biològic de l’element a recuperar.

Descripció

A partir de l’anàlisi dels Critical Raw Materials (CRM) continguts als RAEEs a valoritzar, se seleccionaran les cepes microbianes més adequades per al rentat biològic de l’element a recuperar. A partir d’analitzar les condicions òptimes de creixement i bioleaching de l’element reportat segons la literatura, es reproduiran assajos a escala erlenmeyer per a determinar el tipus de nutrient i condicions operacionals òptimes (pH, temperatura, temps de tractament) per aconseguir la major dissolució del/s CRM d’interès. En funció dels resultats obtinguts, es seleccionarà la configuració òptima per a escalar la solució proposta, basada en tecnologies comercials presents en la industria minera i hidro-metal·lúrgica.
tornar a la llista