La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid a gestionar, s’estudiarà la seva compostabilitat tot procedint a la realització de proves de compostatge a escala laboratori i pilot.

Descripció

A partir de la caracterització del llot o residu sòlid a gestionar, s’estudiarà la seva compostabilitat tot procedint a la realització de proves de compostatge a escala laboratori i pilot. Es quantificaran les variables fisicoquímiques i microbiològiques que definiran la qualitat de compost (Tipus A, B o C). En funció de la qualitat del compost final i potencial generació de residus propers a la indústria agroalimentària, s’avaluarà la viabilitat de dur a terme co-compostatge de residus.
tornar a la llista