La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

En base a la quantificació i anàlisi composicional del sucres/carbohidrats presents en l’efluent industrial a valoritzar i a l’anàlisi dels potencials inhibidors de la bioreacció desitjada, es dissenyarà i posarà a punt un bioreactor a escala de laboratori per a avaluar el grau de transformació de carbohidrats en els bioproductes desitjats.

Descripció

En base a la quantificació i anàlisi composicional del sucres/carbohidrats presents en l’efluent industrial a valoritzar i a l’anàlisi dels potencials inhibidors de la bioreacció desitjada, es dissenyarà i posarà a punt un bioreactor a escala de laboratori per a avaluar el grau de transformació de carbohidrats en els bioproductes desitjats. Prèviament, caldrà avaluar quin són els enzims o microorganismes idonis per a efectuar tal bioreacció.
tornar a la llista