La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La realització d’assajos de fitoacumulació en llots contaminats inclou la primera selecció d’espècies vegetals de ràpid creixement compatibles amb el metall específic a eliminar.

Descripció

La realització d’assajos de fitoacumulació en llots contaminats inclou la primera selecció d’espècies vegetals de ràpid creixement compatibles amb el metall específic a eliminar. Tot avaluant i comparant el potencial creixement d’aquestes espècies en barreges de sòl amb llots contaminats i/o descontaminats, es quantificarà la concentració del metall acumulat a la biomassa vegetal. A partir de la caracterització del sòl restant després d’extreure la biomassa crescuda, s’avaluarà la viabilitat d’emprar aquest sòl en la restauració de terrenys una vegada ja descontaminat.
tornar a la llista