La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

A partir de les característiques de l’efluent industrial d’interès, es proposa l’estudi de tècniques de concentració (p. ex. membranes) i de recuperació, tot coneixent les característiques fisicoquímiques del nou efluent concentrat obtingut.

Descripció

A partir de les característiques de l’efluent industrial d’interès, es proposa l’estudi de tècniques de concentració (p. ex. membranes) i de recuperació, tot coneixent les característiques fisicoquímiques del nou efluent concentrat obtingut. Es seleccionarà el tipus d’agent precipitant o reacció química desitjada per aconseguir la màxima recuperació del metall d’interès. Les proves es podran reproduir a nivell laboratori i pilot industrial.
tornar a la llista