La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

A partir de la caracterització de l’efluent industrial d’interès ric en nutrient a recuperar, s’estudiarà el disseny òptim per a la integració de les tècniques idònies per al pretractament i recuperació de nutrients d’interès en format sòlid.

Descripció

A partir de la caracterització de l’efluent industrial d’interès ric en nutrient a recuperar, s’estudiarà el disseny òptim per a la integració de les tècniques idònies per al pretractament i recuperació de nutrients d’interès en format sòlid (p. ex. adsorció en carbó actiu o emprant bio-adsorbents, cristal·lització d’estruvita) o líquid (biofertilitzant). Es realitzaran proves a escala de laboratori i en funció dels resultats, s’avaluarà l’escalat de la tecnologia en un escenari real.
tornar a la llista