La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Desenvolupament d’assajos de torrefacció com a tractament per a reduir la biodegradabilitat dels residus i permetre la seva valorització com a estructurant del sòl, retenidor de nutrients i aigua i captador d’emissions de CO2.

Descripció

Desenvolupament d’assajos de torrefacció com a tractament per a reduir la biodegradabilitat dels residus i permetre la seva valorització com a estructurant del sòl, retenidor de nutrients i aigua i captador d’emissions de CO2. El carbó generat també pot tenir aplicacions energètiques. En funció de les característiques del producte final obtingut a escala de laboratori, es desenvoluparà un estudi cost-benefici per avaluar la implementació d’aquesta tecnologia en funció de la demanda del nou producte generat.
tornar a la llista