La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La microfiltració i la ultrafiltració són tècniques comercials per al tractament d’aigües que permeten l’eliminació de sòlids i la reducció de la conductivitat.

Descripció

La microfiltració i la ultrafiltració són tècniques comercials per al tractament d’aigües que permeten l’eliminació de sòlids i la reducció de la conductivitat. Aquests processos de membrana resulten més sostenibles ambientalment i econòmicament respecte a altres mètodes com l’osmosi inversa. Segons la qualitat de l’aigua obtinguda, es poden plantejar estratègies de reutilització de l’aigua regenerada en el propi procés industrial.
tornar a la llista