La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Ús d’energies renovables,

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementar en cada cas.

Descripció

En funció de la localització de la instal·lació, la orientació de l’edifici, la disponibilitat d’espai, els patrons horaris de consum energètic i usos de l’energia es determinarà quines són les energies renovables més interessants a implementar en cada cas. L’energia solar fotovoltaica per autoconsum, l’energia solar tèrmica, la biomassa, la geotèrmica, l’energia minieòlica i la minihidràulica són algunes de les fonts d’energia renovable que afavoreixen un model energètic més sostenible. Els nous sistemes d’emmagatzematge d’energia que hi ha al mercat també faciliten l’ús de determinades tecnologies renovables.
tornar a la llista