Catàleg d’iniciatives locals per impulsar l’economía circular, des dels àmbits social, ambiental i econòmic.

Les entitats del Vallès Occidental porten a terme actuacions per recolzar la transició a una economia circular, per construir Ciutats Circulars, avançant cap a un Vallès més circular.

Dóna visibilitat a les actuacions d’impuls de l’economia circular

“REGISTRE D’INICIATIVES AL VALLÈS OCCIDENTAL”

Àmbit projecte +

Municipi -

Tipus Entitat -