Eina que facilita l’accés d’empreses i organitzacions a serveis i productes del territori que ajuden a incorporar els principis de l’economia circular i fer una gestió més eficient dels recursos: eficiència energètica, gestió i aprofitament de l’aigua, valorització dels residus, ecodisseny de serveis i productes, nous materials i tecnologies ambientals…

 

Accès al Mapa de Recursos