La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat – a través del Grup de treball d’Economia circular i verda –  i la Diputació de Barcelona volen posar en els seus objectius estratègics la promoció de l’economia circular i verda i l’acompanyament al món local en el procés de coneixement, formació i identificació d’oportunitats al voltant d’aquestes temàtiques; i comptem amb la Fundació Fòrum Ambiental en aquest procés d’acompanyament.

L’ECONOMIA CIRCULAR és un model econòmic orientat a l’assoliment de sistemes de producció i consum regeneratius que busquen aconseguir productes i recursos dins d’un cicle continu, conservant el capital natural, optimitzant el recursos renovables i minimitzant els no renovables i els riscos del sistema. L’economia VERDA va més enllà i incorpora aspectes com la dimensió social i la resiliència dels ecosistemes.

Les ciutats juguen un paper important en l’economia circular i és una oportunitat per a la seva promoció econòmica, per al foment de l’ocupació i per al finançament de nous models de negoci. La simbiosi industrial és, en aquest sentit, una eina d’aplicació pràctica dels conceptes d’economia circular en el teixit productiu.

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i la Diputació de Barcelona us proposen participar en el cicle de tallers per a la promoció de l’economia circular i verda per a tècnics municipals. L’objectiu del cicle és acompanyar el món local en el procés de coneixement i identificació d’oportunitats al voltant d’aquesta  temàtica. L’objectiu del cicle és acompanyar el món local en el procés de coneixement i identificació d’oportunitats al voltant d’aquesta  temàtica.

Quan?

El cicle de tallers es composa de 5 sessions. Les tres primeres sessions es celebraran a Barcelona, a les dependències de la Diputació de Barcelona, mentre que les dues darreres sessions consistiran en visites tècniques a dos municipis de referència.

–          Taller 1. Dimarts 25 d’abril (9.30-13.30h) al Pati Manning de Barcelona.

Com passar del coneixement a l’acció: el concepte d’economia circular i verda, el rol dels ajuntaments i els potencials beneficis derivats de la seva aplicació

–          Taller 2. Dimarts 20 de juny (9.30-13.30h) al Pati Manning de Barcelona.

Eines i mètodes per implementar l’economia circular i verda (I): assentar les bases i identificar oportunitats.

–          Taller 3. Dimarts 19 de setembre (9.30-13.30h) al Pati Manning de Barcelona.

Eines i mètodes per implementar l’economia circular i verda (II): analitzar les oportunitats i prioritzar.

–          Els tallers 4 i 5 (visites tècniques) es celebraran en el darrer trimestre de 2017 (data i lloc pendent de definir).

Per a qui?

Referents de Promoció Econòmica i Medi Ambient d’ens locals membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i de la província de Barcelona.

El cicle de tallers està dirigit a responsables tècnics relacionats amb la promoció econòmica i el desenvolupament local, i medi ambient. Es requereix d’entrada que els tècnics s’inscriguin per parelles, amb una persona de l’àmbit de la promoció econòmica i una del de medi ambient, per a cada municipi. Aquesta combinació es tindrà en compte a l’hora de prioritzar les inscripcions. La inscripció és pel cicle complet

El cicle de tallers comptarà amb 40 places per a 20 ens locals. El cicle es planteja com un espai de trobada entre els referents de Promoció Econòmica i de Medi ambient dels ens locals, motiu pel qual es prioritzaran als ens locals que inscriguin un referent de cada àmbit en el cicle de tallers.

Preguem ens confirmeu la vostra assistència a través del Formulari d’inscripcions, per correu electrònic a xarxasost@diba.cat o trucant al telf. 93 402 22 22 ext.37212.