L’Economia Circular implica una manera diferent de consumir que posi en valor elements com la reutilització, la reparació, la reducció del consum, la compra de proximitat, el consum col·laboratiu… I també és necessari que la ciutadania assumeixi el seu rol actiu per incidir en l’oferta del mercat, amb les seves decisions de compra.     

La modificació d’estils de vida i models de consum és un repte que ha d’afrontar la nostra societat i cada persona en particular. Aquesta modificació arriba fruït d’una sensibilització i d’un canvi en els valors i prioritats que comporti una manera diferent de pensar i actuar.

El Vallès Circular afronta aquest repte oferint pòsters associats a diversos temes o dates rellevants.

Anima't a utilitzar aquests posters a la teva entitat

i a les teves xarxes socials

Si ets una entitat Vallès Circular i si vols utilitzar aquests pòsters pots demanar la inclusió del teu logo al correu ccvoc.vallescircular@ccvoc.cat

Pòster actual

Pòsters 2020

Pòsters 2019

Pòsters 2018

DATES I ESEVENIMENTS PER AVANÇAR CAP A L’ECONOMIA CIRCULAR

2021

#pensacircular

Actua!

Celebra!

Participa!