“Vallès Circular” es desenvolupa a partir de l’Acord Vallès Circular signat per les entitats comarcals, els alcaldes i alcaldesses de la comarca i els representants d’entitats que juguen un paper clau en el procés per incorporar els principis de l’economia circular. Una iniciativa pionera que posa el Vallès Occidental al capdavant dels processos de transformació i evolució cap a un model econòmic més sostenible, impulsant la col·laboració público-privada en la incorporació dels principis de l’economia circular en les polítiques de desenvolupament econòmic, social i ambiental.

L’Acord Vallès Circular es va signar el 19 de juny de 2017, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, amb la finalitat de treballar conjuntament per transformar el model de consum i producció, articulant processos de millora competitiva en les empreses i de desenvolupament social que generin benestar i limitin l’impacte en el medi ambient. Va ser el fruit d’un treball que havia engegat la Xarxa d’entitats per a l’impuls de l’economia circular al Vallès Occidental creada al 2016.

La promoció de l’economia circular a la comarca es reforça amb la incorporació de la mesura «Vallès Circular i Industria» al Pacte per la Reindustrialització al Vallès Occidental, un marc de concertació transversal i estable entre administracions i agents socials i econòmics per situar el territori com un referent en l’impuls de la transformació del sector industrial, compartint polítiques i estratègies.

Com a element d’impuls, el Consell Comarcal està treballant dins la pròpia entitat de forma estratègica per desenvolupar el Vallès Circular de forma transversal, amb la implicació activa de totes les àrees i la interrelació de projectes i propostes.

I el Vallès Circular creix oferint l’oportunitat d’adherir-se a empreses i entitats compromeses amb l’economia circular, tot generant una comunitat que comparteixi objectius, reptes, recursos, sinergies…  per avançar cap a un nou model econòmic més sostenible.