El Consell comarcal del Vallès Occidental promou les vocacions professionals vinculades a l’àmbit de l’economia circular, la sostenibilitat i l’atenció sociosanitària posant a l’abast dos nous productes d’orientació professional per a cobrir ofertes laborals amb baixa cobertura

A causa de la detecció d’una manca de professionals qualificats per a ocupar algunes ofertes del sector de l’economia circular, la sostenibilitat i l’atenció sociosanitària, el Consell comarcal del Vallès Occidental impulsa dos nous catàlegs d’orientació professional per a fomentar la formació en aquelles especialitats que tenen una gran demanda en el mercat laboral, però que paradoxalment, no s’ocupen totes les places disponibles en els centres formatius.

Els catàlegs s’han treballat al llarg del 2023 en el marc del projecte “Detecció de necessitats formatives de les empreses de l’entorn de la Ctra. Nacional 150”, el qual es basa en l’estudi de les necessitats dels sectors socioeconòmics del territori destacant perfils de l’àmbit de la sostenibilitat, l’economia circular, la salut i els serveis sociosanitaris. Ambdos productes s’han creat amb la col·laboració de centres formatius, centres tecnològics, empreses, agents socials i entitats locals de la comarca vinculades directament en la preparació, desenvolupament i pràctica professional d’aquestes vocacions.

Els catàlegs continuen la línia encetada pel Catàleg de vocacions industrials creat el 2018 i reeditat a finals del 2022. El conseller comarcal d’Educació i esports, Manuel Robles, ha explicat que “l’objectiu és difondre informació de valor per orientar professionalment i posar l’accent en aquelles especialitats que tenen una gran demanda en el mercat laboral i que paradoxalment, en moltes ocasions, no s’ocupen totes les places disponibles en els centres formatius”.

Per a cada vocació s’ha elaborat una fitxa on es descriu la vocació, els itineraris formatius, les competències clau i les sortides professionals. També s’hi explica quin entorn laboral ofereix el sector així com les característiques generals del sector analitzat.

Aquesta informació es farà arribar als centres educatius i al jovent de la comarca a través d’entitats juvenils i dels serveis de joventut i educació dels ajuntaments. També es dissenyaran diferents sessions que permetran apropar-la als professionals de l’orientació professional dels ajuntaments i d’altres agents del territori.

Els diferents catàlegs de vocacions professionals han estat elaborats en el marc del Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, del Servei d’Ocupació de Catalunya i del projecte Teixint metodologies de la Diputació de Barcelona.

Per consultar els catàlegs: https://www.consellvallesoccidental.cat/desenvolupament-economic-i-ocupacio/industria/vocacions-professionals/