El Consell Comarcal del Vallès Occidental apareix per primera vegada a l’informe anual de la Declaració Europea de Ciutats Circulars (CCD Report 2024) amb les experiències del Vallès Circular, Recooperem i Boscos Vallès. Aquest informe és actualment el registre més complet de l’aplicació de l’economia circular a les ciutats europees.

L’Informe 2024 «Insights on implementation, measurement, and nature» (Perspectives sobre implementació, mesurament i naturalesa) presenta contribucions de 54 ciutats i àrees metropolitanes, que representen a 16 milions d’habitants. L’informe ofereix una visió detallada de les estratègies i accions aplicades en cada ciutat contribuent. A més de les pàgines dedicades als signants, els lectors trobaran anàlisis de ICLEI Europa, la Fundació Ellen MacArthur i Circle Economy, que revelen les principals tendències i les accions prioritàries clau per a accelerar la transició cap a un mode de vida circular.

La Declaració Europea de Ciutats Circulars està concebuda per a ajudar a accelerar la transició d’una economia lineal a una circular a Europa. La Declaració ha estat desenvolupada per una àmplia associació d’institucions per a garantir que la visió i els compromisos continguts siguin ambiciosos, però assolibles, i reflecteixin les necessitats de tots.06

Els seus objectius són permetre als governs locals i regionals de tota Europa comunicar el seu compromís de donar suport a la transició circular, proporcionar una visió compartida del que és una «ciutat circular, subratllar el paper fonamental que han d’exercir els governs locals i regionals per a fer realitat aquesta transició i establir una comunitat d’organitzacions compromeses per a compartir les seves experiències, reptes i èxits.

Per més informació sobre la Declaració Europea de Ciutats Circulars: https://circularcitiesdeclaration.eu/