«Ciutat Circular: una ciutat on els principis circulars s’apliquen en totes les funcions de la ciutat, que genera i reté valor (amb mètodes innovadors de disseny i producció, models de negoci basats en serveis i un comportament de consum que prioritza el manteniment del valor i la utilitat dels bens); que manté els fluxos tancats (productes i materials es mantenen en ús i es minimitza el malbaratament i els impactes negatius); i que és habitable (de baixes emissions, sistemes naturals regeneradors i condicions pel benestar humà)»

Catàleg d’iniciatives locals per impulsar l’economía circular, des dels àmbits social, ambiental i econòmic.

Les entitats del Vallès Occidental porten a terme actuacions per recolzar la transició a una economia circular, per construir Ciutats Circulars, avançant cap a un Vallès més circular.

Dóna visibilitat a les actuacions d’impuls de l’economia circular

“REGISTRE D’INICIATIVES AL VALLÈS OCCIDENTAL”

Àmbit projecte -

Municipi +

Tipus Entitat +