El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible en l’adreça URL http://vallescircular.com (en endavant, el lloc web), que Vallès Circular posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que el text podria patir modificacions a criteri del titular del web, o a causa d’un canvi legislatiu , jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

 

 • Raó Social de l’Empresa: Consell Comarcal del Vallès Occidental
 • Nom del titular: Àrea Desenvolupament Econòmic Local
 • Domicili social: Carretera N-150, km. 15
 • Població: Terrassa
 • Província: BarcelonaC.P .: 08227
 • C.I.F./D.N.I .: P5800007F
 • Telèfon de contacte: 937273534
 • Correu electrònic: ccvoc.vallescircular@ccvoc.cat

2.- OBJECTE.

 

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per Vallès Circular a aquelles persones o organitzacions interessades en els mateixos.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL WEB.

 

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web.

El accés al web té caràcter gratuït per als usuaris de la misma.

3.2.- Registre de usuaris.

Amb caràcter general l’accés i utilització del web no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris de la mateixa.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

 

L’idioma utilitzat pel titular a la web serà el català. Vallès Circular no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma del web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

Vallès Circular podrà modificar els continguts sense previ avís, així com suprimir i canviar aquests dins de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurement, no responsabilitzant-se de les conseqüències que els mateixos puguin ocasionar als usuaris .

Es prohibeix l’ús dels continguts del web per promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització de Vallès Circular, ni remetre publicitat o informació valent-se per a això dels serveis o informació que es posen a disposició de els usuaris, independentment de si la utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o hiperenllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquest web, seran per a l’obertura de la pàgina web complerta, no podent manifestar, directament o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de Vallès Circular

5.- LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.

 

Tant l’accés al web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. Vallès Circular no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús.

 • Vallès Circular no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de: – la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, – un mal funcionament del navegador, – i / o de l’ús de versions no actualitzades del mismo.
 • Vallès Circular no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hiperenllaços que s’incorporin al web per a l’obertura d’altres.
 • Vallès Circular no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari per mitjà d’aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.
 • Vallès Circular no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris a l’accedir al seu web o altres webs a les que s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquest web.

6.- UTILITZACIÓ DE LA TECNOLOGIA «GALETA».

 

El web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat del mateix.

7.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Són propietat de Vallès Circular, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús del web o els seus continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular. Està reservat exclusivament a difusió, comunicació, informació i intercanvi.

Qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació, comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts del web, de manera que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de Vallès Circular

 8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

 

Vallès Circular garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus que ens proporcionin les nostres empreses clients d’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitades per les nostres empreses clients a Vallès Circular o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de Vallès Circular, imprescindibles per a prestar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades segons el Reglament de Mesures de Seguretat (Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre), en aquest sentit Vallès Circular ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

En cas que consideri oportú que es cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, de la finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè del seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment del que estableix la RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. Per a això ha de contactar amb nosaltres a ccvoc.vallescircular@ccvoc.cat

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

 

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. Vallès Circular i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o ús de la web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Vallès Circular i l’usuari, es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Vallès Circular