«Ciutat Circular: una ciutat on els principis circulars s’apliquen en totes les funcions de la ciutat, que genera i reté valor (amb mètodes innovadors de disseny i producció, models de negoci basats en serveis i un comportament de consum que prioritza el manteniment del valor i la utilitat dels bens); que manté els fluxos tancats (productes i materials es mantenen en ús i es minimitza el malbaratament i els impactes negatius); i que és habitable (de baixes emissions, sistemes naturals regeneradors i condicions pel benestar humà)» (Font: ICLEI Europe, Declaració Europea Ciutats Circulars)

CONSTRUIR CIUTATS CIRCULARS

Actualment, les ciutats consumeixen més del 75% dels recursos naturals, produeixen més del 50% dels residus mundials i emeten entre el 60-80% dels gasos d’efecte hivernacle.  Segons l’ONU, l’any 2050 dos terços de la humanitat viurà a ciutats. Unes dades que posen el focus en el paper de les ciutats, pobles i regions com espais claus per incorporar canvis, amb capacitat de transformar el context, per generar condicions i estils de vida que permetin avançar cap a la sostenibilitat. Les ciutats concentren doncs un gran poder catalitzador per impulsar l’agenda de l’EC i els ODS.

En aquest context, en la comarca del Vallès Occidental es planteja anar més enllà del problema que plantegen les ciutats i implicar-les perquè siguin part de la solució aprofitant l’oportunitat d’avançar cap a un model de ciutats circulars. I fer-ho estimulant el rol de lideratge de l’administració i creant un marc de treball col·laboratiu amb els agents locals.

La finalitat és estimular el paper que han de jugar les ciutats en la transició ecològica i el seguiment de les directrius del Pacte Verd Europeu, integrant la sostenibilitat en l’acció local de forma transversal i utilitzant l’Economia Circular i la idea de construir Ciutats Circulars com eines de transformació sistèmica.

Què estan fent les ciutats circulars?

Catàleg d’iniciatives locals per impulsar l’economía circular, des dels àmbits social, ambiental i econòmic.

Les entitats del Vallès Occidental porten a terme actuacions per recolzar la transició a una economia circular, per construir Ciutats Circulars, avançant cap a un Vallès més circular.

Dóna visibilitat a les actuacions d’impuls de l’economia circular

“REGISTRE D’INICIATIVES AL VALLÈS OCCIDENTAL”

Àmbit projecte -

Municipi +

Tipus Entitat +