Gestió eficient dels recurs

Frederic Clarens, EURECAT Centre Tecnològic de Catalunya

Categoría:

Descripción

Descripción

La Gestió eficient dels recursos (aigua, energia, residus) permet una reducció de costos i un estalvi a les empreses, gràcies al menor consum de materials, aigua, energia i la reducció en la generació de residus, així com la disminució d’emissions de GEI.