TSR Territori Socialment Responsable SCCL

Oferir a empreses responsables amb solucions circulars l’entrada a operar en edificis

Descripción

Descripción

Serveis i productes circulars que ofereix:

Edificis Positius és una iniciativa de TSR Territori Socialment Responsable, cooperativa sense ànim de lucre creada per fomentar territoris socialment responsables i el desenvolupament sostenible.

A les empreses se’ls proposa abordar l’alineació interna desenvolupant els valors interns i la incorporació d’un sentit estratègic a la seva responsabilitat corporativa, i convidar el seu equip humà a adoptar actituds positives, sostenibles i circulars a l’edifici corporatiu.


Josep Maria Canyelles

Eva Requena