SERVEIS PER RECOLZAR LA TRANSICIÓ CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR QUE OFEREIXEN LES ENTITATS DEL VALLÈS OCCIDENTAL A EMPRESES I ORGANITZACIONS