Ahidra Aguas y Energía SL

Serveis d’enginyeria ambiental

Descripción

Descripción

Productes i serveis circulars que ofereix:

Construcció de plantes de tractament d´aigües residuals industrials i biogàs.

L’empresa ofereix solucions tecnològiques en les següents àrees:

  • Depuració i reutilització d’aigües residuals: especialitzats en les d’alt contingut en DQO, nitrogen, fòsfor i sals dissoltes.
  • Valorització energètica de residus orgànics: utilitzant la digestió anaeròbica i la piròlisi/gasificació.
  • Tractament de l’aire i /o gasos: mitjançant processos biològics aerobis de molt baix cost d’explotació.

Oscar Benito