Barcelona Institute of Packaging – BIP

Projectes d’ecodisseny de packaging. Estudis de reiclabilitat de packaging

Descripción

Descripción

La missió del BIP és participar en la investigació, la tecnologia i la formació per tal de millorar la competitivitat del sector del packaging i del seu entorn global a través de la innovació. Desenvolupar activitat de valor afegit en els àmbits de la formació, la innovació i la recerca, orientats a donar serveis de suport al sector del packaging a Catalunya, i a facilitar l’expansió del sector del packaging català i espanyol a nivell internacional.

Productes i serveis circulars que ofereix:

Les nostres linies de treball son:

  • Projectes de disseny i desenvolupament de Packaging. Desenvolupament de nous projectes de packaging des del disseny fins a la industrialització. BIP-LEITAT compta amb un potent equip de disseny i eines de programari CAD, simulació i impressió 3D per al desenvolupament dels nous projectes de Packaging.
  • Packaging sostenible i Ecodisseny. Projectes de packaging per aconseguir la màxima sostenibilitat ambiental seguint els criteris d’ecodisseny. Anàlisi del cicle de vida i petjada de carboni.
  • Re-enginyeria de projectes de Packaging. Projectes de redisseny, i optimització d’especificacions d’envasos i embalatges per aconseguir unes millors propietats, eficiència en costos i rendiment de les línies de producció.
  • Quality and environmental evaluation | Packaging performance análisis. Avaluació de la qualitat i anàlisi de la funcionalitat del packaging. Criteris basats en la usabilitat del consumidor, requeriments del mercat i de la cadena de distribució, per a amplis portfolis de productes. Aquests projectes poden ser avaluats des de l’òptica del fabricant o del distribuïdor.
  • Packaging i logística. Projectes d’eficiència logística, test i validacions d’emmagatzematge i transport. Propostes de codificació i identificació.
  • BIP-LEITAT posseeix procediments d’assaig propis i equips avançats per analitzar i avaluar els principals paràmetres mecànics, químics i fisicoquímics de totes les famílies d’envasos.
  • Acompanyament industrial

 


Aleix H. Fortuny