InterGLP Productos y Servicios para el Autogas SL

Promoció de l’ús del GLP per a flotes. Instal·lació i legalització d’equips de subministrament de GLP ( Gas Liquat del Petroli)

Descripción

Descripción

Serveis i productes circulars que ofereix:

Reducció de costos de carburants en flotes gracies a la utilització del carburant GLP – Autogas.

En concret són experts en vehicles que utilitzen com a combustible gas GLP o AUTOGAS, es dediquem a instal·lar punts de subministrament de GLP en flotes d’empresa.

  • En primer lloc fan un petit estudi de viabilitat dels estalvis que es poden obtenir amb l’ús del GLP.
  • En segon lloc instal·len punts de subministrament de GLP propis o en cessió per les empreses.

Ricard Rocosa