Kepler Ingeniería y Ecogestión SL

Consultoria – Valorització de residus

Descripción

Descripción

Productes i solucions circulars que ofereix:

Ofereix una àmplia gamma de solucions a les empreses per a la protecció del Medi Ambient i per a la Gestió de la Seguretat en el Maneig, Transport i Magatzematge de Productes Perillosos, així com en el camp de les Energies Renovables. En aquests camps l’empresa ha destacat en nombrosos projectes innovadors i sostenibles, abastant estudis de sòls i aigües contaminades, elaboració d’informes de risc i “due diligence”, estudis forenses, gestió de sinistres amb productes perillosos, recuperació d’emplaçaments contaminats, i el disseny i lliura clau en mà de plantes de biogàs i centrals hidroelèctriques.


Stefan Recht