Solidança Treball EI S.L.

Gestió de Residus

Descripción

Descripción

Productes i serveis circulars que ofereix:

Solidança és una entitat sense ànim de lucre nascuda l’any 1997 amb l’objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb el medi ambient. L’entitat ofereix serveis de qualitat vinculats a la gestió integral de residus i a l’economia circular.

Serveis ambientals als ajuntaments, empreses i entitats:

  • Gestió de RAEE
  • Gestió d’altres residus
  • Gestió de deixalleries
  • Projectes de prevenció de residus
  • Buidatge de magatzems i/o oficines
  • Recollida i destrucció certificada de paper i cartró
  • Recollida de residus
  • Educació ambiental

Esther Lomba