UAB-PRUAB-HUB B30

Facilitar i promoure la transferència del coneixement generat pels grups d’investigació de l’esfera UAB en l’R+D+i

Descripción

Descripción

Productes i serveis circulars que ofereix:

El Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona acull diversos centres de referència que treballen per la innovació de nous materials i processos de generació i acumulació d’energia.

Entre els serveis que ofereix el Parc està la gestió i coordinació de projectes d’innovació col·laboratius entre investigadors i empreses, així com ajudar a buscar finançament per a projectes d’R+D+i.


Roser Salvat