Assessorament energètic

Conferenciant:

Marianella Pereira, Resposable de Sistema de Gestió Integrat i Logística

Descripción

Descripción

Assessorament basat en el coneixement del comportament energètic de les instal·lacions i els processos. Canvi de concepte, passem de «controlar» l’energia a «gestionar», optimitzant l’ús de recursos i implantant bones pràctiques. Aprofitament d’eines IoT. Servei associat d’estalvi en la factura elèctrica. Projecte europeu orientat a la millora en la gestió energètica d’edificis. Eines i metodologies.

Subcategoria: Gestió eficient dels recursos: aigua, energia, residus