CxPR

Conferenciant:

Adrià Andujar Sallès, Departament de Mediambient i Projectes

Descripción

Descripción

Solidança compta amb una de les primeres plantes de Catalunya autoritzada per a la gestió i Preparació per a la Reutilització de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (PxR de RAEE). Oferim un servei de qualitat i professionalitat basat en la transparència i en la traçabilitat d’aquest tipus de residu.
Disposem d’un servei de recollida porta a porta d’aparells elèctrics i electrònics que garanteix la reparació o reciclatge d’aquests residus alhora que fomenta la creació de llocs de treball destinats a persones en risc d’exclusió social.

Subcategoria: Ecoinnovació i nous models de negoci.