Productes de residus

Conferenciant:

Rosa María Sabat, Química

Descripción

Descripción

Busquem principalment retalls d’estoc de les indústries on el seu destí actual és l’abocador, li donem una oportunitat buscant una utilitat aquest residu obrint nous mercats. L’empresa deixa de pagar per la gestió de residu i aquest s’incorpora com un producte més del negoci. L’empresa obté un benefici econòmic col·laborant amb la sostenibilitat i millora del medi ambient. En l’actualitat estem treballant reutilització de caixes que es gestionaven via gestió de residu valoritzable per tornar a produir cartó, també treballem unes espumes de retalls on el seu destí era l’abocador i que li estem donant una utilitat com aïllant en soleres.

Subcategoria: Ecoinnovació i nous models de negocis