Ecocirc Territori

Conferenciant:

María José Amores Barrero, PhD Project Manager

Descripción

Descripción

Implementació d’un model d’economia circular en l’empresa d’acord amb els fluxos Aigua, Energia, Residus, Matèries primeres, realitzant una fase de diagnòstic i anàlisis, definició d’agenda estratègica, identificació d’oportunitats circulars, pla d’acció per a la implementació de les mesures circulars i càlcul d’indicadors circulars i monitoratge en el temps. La solució pretén buscar la circularitat dins de l’organització i també en el territori en el que s’ubica, involucrant a la resta d’stakeholders que hi ha en un municipi així com organismes supramunicipals.

Subcategoria: Gestió eficient dels recursos: aigua, energia, residus