Sistema de traçabilitat de productes per a la seva reutilització i reciclatge final

Conferenciant:

David Franquesa, CEO

Descripción

Descripción

El sistema DeviceTag permet implementar una reutilització eficient i compartir informació de traçabilitat de productes i la seva reutilització. DeviceTag.io identifica agents implicats i rastreja dispositius digitals, fins a nivell de components durant tota la seva vida útil. Cada dispositiu té una etiqueta intel·ligent no duplicable (QR / NFC / Photochromic) amb un URL que assenyala el seu identificador de cicle de vida únic; permetent-ne el seguiment a través d’altres organitzacions, ubicacions, processos, estat i canvis (actualització / reparació) en els seus components.

Subcategoria: Gestió eficient del recursos: aigua, energia i residus