Sobreimpressió de material d’envasat

Conferenciant: Joaquim Muntané, Key Account & Project Manager

Descripción

Descripción

Els canvis externs (normatives d’etiquetatge), interns (formulacions de producte), les fluctuacions del mercat o, simplement els errors de gestió en els arts finals, fan que els embalatges esdevinguin inservibles i van a parar directament als abocadors. El seu valor s’amortitza passant del balanç a ser una pèrdua econòmica. En la majoria dels casos la sobreimpressió permet reactivar els béns i aprofita’ls sense necessitat de generar residus.

Subcategoria: Transformació del packaging i la logística

 

Overprint: reuse, reduce and recycle by Rotoprint Sovrastampa srl