Wetwall

Conferenciant:

Jordi Morató i Farreras, Coordinador

Descripción

Descripción

WETWALL és una paret vegetada multifuncional per reciclar i regenerar l’aigua grisa dels edificis ja construïts i per millorar l’aïllament tèrmic d’aquests. S’han realitzat proves de l’eficiència del sistema utilitzant materials lleugers que són a la vegada subproductes d’altres indústries, com la Tobermorite, un àrid reciclat, o el mateix suro, subproducte de la indústria del suro durant la fabricació de taps. WETWALL s’ha dissenyat en un format de panell d’abella compacte i apilable, amb impressora 3D.

Subcategoria: Ecoinnovació i nous models de negoci