Terciaria depuradora

Conferenciant:

Oscar Benito, CEO

Descripción

Descripción

Sistemes de tractament de les aigües residuals per: 1) Sector paperer: Reutilització d´aigua de sortida de tractament biològic mitjançant microfiltració i osmosi inversa 2) Sector begudes i refrescos: tractament anaerobi de les aigües residuals per produir biogàs + digestió anaeròbica dels residus orgànics generats per produir biogàs.

Subcategoria: Gestió eficient dels recursos: aigua, energia, residus