Reciclatge químic

Conferenciant: 

Mercè de la Fuente, Applied Chemistry & Materials – Director of Business Unit

Descripción

Descripción

En el Centre Tecnològic LEITAT treballem en el reciclat químic de polímers, tant termoplàstics (PET, PA) com termoestables (PUR), per tal de tornar a obtenir els monòmers purs i tornar a sintetitzar-los en nous polímers o emprar-los per altres aplicacions.

Subcategoría: Nous recursos i materials per a serveis i productes