Productes IOT a mida

Conferenciant:

Noèlia Asensi, Marketing Manager

Descripción

Descripción

IoT Energy és un sistema d’estalvi energètic a través de la monitoratge, el control del consum i les bones pràctiques. S’aconsegueix fins a un 20% (equivalent a uns 2.200 €/any i unes 7.700Tn/any de CO₂) d’estalvi en el consum energètic (aigua, electricitat, gas, combustible) en edificis compartimentats com instituts, residències, oficines, etc., a través de la reducció de consums passius. Pot incloure la revisió de potència i comparativa de distribuïdores energètiques.

Subcategoria: Nous recursos i materials per a serveis i productes