Companyia d’aigües de Sabadell

Subministrament d’aigua

Descripción

Descripción

Productes i seveis circulars que ofereix:

Reutilització i regeneració de l’aigua. Aigua per a usos no potables (d’origen freàtic i regenerada procedent de l’ERA Riusec). Poder dirigir el creixement de la xarxa de distribució d’acord amb les demandes reals dels diferents usuaris, d’entre els que els industrials poden suposar un sector important.

Plataforma POWER. Plataforma participativa i d’informació sobre el món de l’aigua a Sabadell.


Jordi Vinyoles