La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Els wetlands o llacunes artificials són una solució tecnològica estesa en el tractament d’aigües amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics.

Descripció

Els wetlands o llacunes artificials són una solució tecnològica estesa en el tractament d’aigües amb capacitat per al tractament de metalls i compostos orgànics. En el sector tèxtil, els metalls potencialment presents a les aigües residuals poden ser eliminats/mineralitzats mitjançant aquesta tecnologia degut a les característiques del propi material de rebliment i l’acció dels microorganismes presents a la rizosfera de les espècies vegetals emprades al wetland. Aquesta tècnica, emprada com a tractament secundari i/o terciari, suposa una alternativa de baix cost d’inversió, operació i manteniment en el tractament d’aigües.
tornar a la llista