La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

La tecnologia Foto Electro-Fenton Solar esdevé una alternativa econòmicament viable per a la degradació parcial i/o total de compostos recalcitrants i desinfecció d’aigües residuals.

Descripció

La tecnologia Foto Electro-Fenton Solar esdevé una alternativa econòmicament viable per a la degradació parcial i/o total de compostos recalcitrants i desinfecció d’aigües residuals. Aquesta es basa en la millora de la tecnologia Fenton, que centra el mecanisme de degradació de compostos a partir de l’acció de radicals hidroxils (OH·) generats a partir de H2O2 i de la seva reacció amb sal de ferro i llum ultraviolada. La tècnica Foto Electro-Fenton Solar incorpora com a avantatge la regeneració del Ferro emprat a la reacció (Fe3+ → Fe2+) i la reposició de l’H2O2 afegit a partir de l’acció electroquímica generada per dos elèctrodes. L’acció catalítica esdevé possible gràcies a l’energia solar.
tornar a la llista