Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal – Consell Comarcal del Vallès Occidental

Subministrament de biomassa forestal per a ús energètic tèrmic

Descripción

Descripción

Productes i serveis circulars que ofereix:

Els usuaris del Servei comarcal de biomassa forestal poden ser administracions públiques, empreses o privats, titulars o gestors d’equipaments amb necessitats d’energia tèrmica, que amb el seu projecte, contribueixin a assolir els objectius marcats pel Servei Comarcal de Biomassa Forestal en el seu conjunt.

Inicialment el Servei comarcal de biomassa forestal compta amb dos tipus de serveis:

– el subministrament d’energia tèrmica

– el subministrament d’estella


Empresa Concessionària:

UTE Boscos del Vallès