L’ECONOMIA CIRCULAR és un model econòmic de producció i consum on els materials, productes i serveis són dissenyats per a durar i tornar a entrar en la cadena de valor industrial un cop ja no es poden fer servir, tot eliminant tòxics i usant energies renovables: una economia regenerativa per disseny.

Una alternativa per superar el model econòmic lineal en el que estem immersos, centrat en treure recursos de la natura, fabricar productes, consumir i llençar. Un model que maximitza la producció i el consum limitant l’aprofitament, insostenible davant l’escassetat de recursos en el planeta i l’impacte ambiental del model.

L’ECONOMIA CIRCULAR  obre una oportunitat de canvi introduint la idea de re-pensar i re-dissenyar la manera en la que fem les coses per conservar i millorar el capital natural, pensant que estem gestionant una quantitat finita d’existències i uns fluxos renovables.

La idea de «tancar el cercle», en referència al cicle de vida dels productes, és essencial en l’economia circular, implicant a tots els agents de la cadena de valor, no només a aquells en relació directa amb els residus, sinó també a productors o als propis consumidors.

L’ecodisseny de productes, la innovació en els processos productius i en l’oferta de productes i serveis, així com el canvi en els hàbits de consum són elements imprescindibles.

L’aplicació de l’economia circular aporta beneficis a nivell social, ambiental i econòmic

Una manera diferent de produir i de consumir que necessita d’implicació i corresponsabilitat a diferents nivells

Què poden fer les administracions i els agents?

   L’Administració local té un paper clau…
   • Assumir el lideratge global, concertant estratègies.
   • Compartir reptes, treballar conjuntamet.
   • Mobilitzar els actius materials, intel·lectuals i socials del territori.
   • Aplicar estratègies transversals integrant totes les parts interesades.

    

   Produir diferent…

   Coneixer les oportunitats de reduir costos i millorar la competitivitat que aporta l’economia circular, incorporant innovaciones en la gestió, compartint una cadena de valor més circular i fent canvis en els seus models de negoci evolucionant cap a una major oferta basada en els serveis i l’accés al producte.

    

   Què poden fer les empreses?

   Què pot fer la ciutadania?

    

   Consumir diferent…

   Modificar estils de vida i model de consum per fer-ho de forma responsable, influint en el disseny i desenvolupament de formules que responguin als nous valors, interessos i necessitats que comportin estalvi, major qualitat de vida i reducció de impactes ambientals.