Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR).

Generat i elaborat per: 

LEITAT

Descripció

Una solució eficaç i compacta disponible comercialment per al tractament d’efluents agroalimentaris amb elevada càrrega orgànica és la tecnologia de bioreactor anaeròbic de membrana (AnMBR). Aquesta tecnologia és capaç de tractar l’aigua anaeròbicament, produeix biogàs valoritzable com a font d’energia renovable, genera una molt baixa quantitat de llots a gestionar (com a compost o fertilitzant), empra temps de tractament inferiors a 5 dies i genera una qualitat d’aigua que permet la seva reutilització en el procés industrial.


tornar a la llista