CODI: 00001

DATA: 10/05/2018

ACS Recycling es una empresa dedicada a la gestió integral i especialitzada dels Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics, autoritzada per l’Agència de Residus de Catalunya, amb el codi de Gestor Autoritzat Nº E-1508.14.

ACS Recycling
Pau Vila i Dinarès, 18 Polígon Can Torras Can Llobet
Sant Quirze del Vallès, 8192
Spain