CODI: 00002

DATA: 10/05/2018

Aigües Sabadell gestiona els 25 km de xarxa d’aigua regenerada de Sabadell, aportant 119.000 m3 d’aigua cada any. Aquesta aigua es destina al reg de zones enjardinades (Parc Taulí i Parc Catalunya, entre d’altres), a la càrrega de camions cisterna (que s’encarreguen de la neteja dels carrers), així com a usos comercials i industrials de la zona de Sant Pau de Riu-sec.

Aigües Sabadell, S.A.
Sant Llorenç, 29
Sabadell, 8202
Spain
Telèfon: 937 486 414
Email: clientes@cassa.es
Url: http://www.aiguessabadell.cat