CODI: 00004

DATA: 10/05/2018

CIPO s’ orienta cap el sector de serveis, creant-se els departaments de jardineria i neteja i mantenint l’activitat del manipulat de productes. Amb el pas dels anys, aquestes activitats es van consolidant fins arribar al moment actual, en el què la base de l’activitat productiva de CIPO és l’activitat de medi natural i jardineria, juntament amb altres activitats relacionades amb el medi ambient, el reciclatge i la sostenibilitat

CIPO, S.C.C.L.
Himàlaia, 41-59
Sabadell, 8207
Spain
Telèfon: 937 233 599
Email: cipo@cipo.cat
Url: https://cipo.cat