La innovació i la recerca en diferents àmbits permeten plantejar, provar i validar solucions per a problemes i reptes de millora. En aquest apartat es presenten solucions puntuals que són aplicables en l’activitat empresarial, que poden servir de referència o d’inspiració per a nous plantejaments o propòsits.

Una tecnologia que permet la degradació eficaç de matèria orgànica de forma compacta mentre genera una qualitat elevada d’aigua tractada, és la tecnologia de Bioreactor de Membrana (MBR).

Descripció

Una tecnologia que permet la degradació eficaç de matèria orgànica de forma compacta mentre genera una qualitat elevada d’aigua tractada, és la tecnologia de Bioreactor de Membrana (MBR). Aquesta solució combina el tractament aerobi convencional amb la tecnologia de membrana (nanofiltració), tot generant una baixa quantitat de llots. A més, l’aigua tractada pot ésser emprada en aplicacions com irrigació o neteja. Si s’acobla un sistema d’higienització eficaç (ozó, UV, etc.), aquesta aigua podria ser reciclada de nou en el propi procés.
tornar a la llista